sv

Boka utbildning

Företag

B-nummer

 

Bokarens namn

E-mail

 

Mobiltelefon (Fyll i för SMS-påminnelse)

 

Etapp/Arbetsområde

 
 

Deltagare

Fyll i deltagares mobilnummer för SMS-påminnelse om utbildning.

Deltagare #1  Namn

ID06-nummer

Befattning

Mobilnummer (inkl. landsnummer)

+ Lägg till deltagare
 
 

Meddelande

 

Summera följande tal för att förhindra spam:  

 

 

Utbildningstillfällen

Alla utbildningar kommer att genomföras online av respektive deltagare på ndslogistik.se/edu

Basutbildning (för icke-svensktalande personer och besiktningsmän)
Består av en film som är textad på följande språk; ryska, tyska, polska, tjeckiska, lettiska, estniska och litauiska. Ska gås av alla icke-svensktalande personer som arbetar i NDS mer än 5 dagar.
OBS! Basutbildningen introduceras i april 2014.

Normalutbildning (på svenska)
Normalutbildningen inkluderar Basutbildningen och ska gås av alla som arbetar i NDS mer än 5 dagar. Besiktningsmän behöver endast gå BAS-utbildning.

Expertutbildning (på svenska)
Ska genomgås av platsledningen. Normalutbildningen är ett förkunskapskrav.

Arbetsmiljöutbildning, Gasverket (på svenska)
Denna utbildning i kombination med Normalutbildning är obligatorisk för arbete på Gasverksområdet.

 
 
/