sv

Nyheter

Pågående elavbrott 31/5 + helg

31 maj 2019

Elavbrott som påverkar Brofästet och Gasverket 31/5 + helg Ställverk FS i hus 19 på gasverket står utan el. Direkt berörda enheter utan el. G14, G41 samt hus 19 och skorstenen. Skorstenen påverkar därmed grindarna Brofästet då kommunikationen med des...

Läs mer...

 

STC kommer till Gasverksområdet

16 maj 2019

STC kommer till Gasverksområdet     Den 7:e juni implementerar vi STC på Gasverket. STC är ett leveransplaneringsverktyg som vi redan använder på Brofästet och nu rullar igång på Gasverket. Det innebär att ni som ...

Läs mer...

 

Ny information om ID06 registrering

7 november 2018

Alla som ska registrera sitt ID06 måste ha blivit föranmälda av huvudentreprenören via mejl till BLC. Om personen inte är föranmäld kan registreringen inte utföras. Personen måste fysiskt komma ner till BLC för att vi ska kunna registrera deras ID06 kort. Det inneb...

Läs mer...

 

Uppdaterad prislista på krossprodukter

27 september 2018

För att möta nya behov har staden uppdaterat prislistan och att krossverksamheten övergår till organisationen kring Masslogistikcenter (MLC) inom NDS.

Nu har vi uppdaterat prislista fr o m 1 oktober 2018 på krossprodukter. Uppdatering avser följande: 1) 0-150 har ökat från 75 till 78 kr/t 2) Tillkommande a-pris för skut 3) Tillkommande a-pris för förorenat material som intippats. 4) Kontaktpersoner h...

Läs mer...

 

Förenklade regler vid kvälls- och helgarbete

21 augusti 2018

BLC förenklar hanteringen i samband med kvälls- och helgarbete i Norra Djurgårdsstaden. Det nya reglerna börjar gälla med start nu på lördag den 25 augusti. Vid arbete på vardagar mellan kl. 06.00 – 20.00 behövs inte längre någon anmälan till BLC....

Läs mer...

 

Tidsbegränsad ID06 registrering - uppdaterad information

17 augusti 2018

Som de flesta säkert vet så gör vi om våra utbildningar så att det ska vara möjligt att "gå" utbildningen via en dator i kontorsetableringen eller hemma om man så önskar. Vi kommer gå ut med information om hur detta ska gå till samt nä...

Läs mer...

 

Tidsbegränsat ID06 registrering

21 maj 2018

Tidsbegränsat ID06 registrering

Följande information gäller för er som har tidsbegränsat ID06 registrering t.o.m. 2018-05-31. På grund av att vi gör om våra utbildningar är datumet flyttat. Det nya datumet för tidsbegränsat ID06 registrering är framflyttat till 2018-08-31.  Vid frå...

Läs mer...

 

Nya prislistor

4 april 2018

Nya prislistor finns nu tillgängliga på hemsidan för BLC v3.0

Nya prislistor finns nu tillgängliga vilket berör Bastjänster för följande: 1) Genomförandeorganisation (GFO) (avser både Bastjänster och tilläggsjtänster) 2) Transpor,t lager och maskinpool (TLM) 3) Samordnad avfallshantering (SA) ...

Läs mer...

 

Uppdaterade faktablad

4 april 2018

Nya faktablad för information kring bevakning, larmväsktor, kostnadsfördelning m m är uppdaterade i och med nya BLC v3.0

Uppdatering berör följande faktablad: Faktablad #8 Etappsamodnare Faktablad #10 Bevakning Faktabald #11 Affärsmodell Faktablad #12 Kostnadsfördelning tjänster Faktablad #21 Kostnader BLC  
 
 
 
/