sv

Priser

Här hittar ni nedladningsbart material relaterat till arbetsområdet Norra Djurgårdsstaden. Högerklicka på filerna för att spara ned dem på er dator, eller vänsterklicka för att öppna direkt i webbläsaren (pdf-filer kräver Adobe Reader eller liknande programvara).

 

Prislista BLC 2022  (pdf)

Prislista avser tjänster för Genomförandeorganisation (ledning och styrning). Prislistan gäller fr o m 2022-01-01.

 

Prislista avfallshantering 2022  (pdf)

Denna prislista avser Bastjänster för Samordnad Avfallshantering - SA. Priserna gäller fr o m 2022-01-01

 

Faktablad #20 Prislista bergkrossprodukter  (pdf)

Ny uppdaterad prislista från och med 1 oktober 2018 vilket avser samtliga krossmaterial fritt lastat från krossupplaget i Värtahamnen. Tidigare utskickad uppdatering av prislistan gäller ej. Denna prislista avser köp av bergkrossmaterial i olika fraktioner så som 0-150 / 0-63 / 0-32 / 0-16 / 8-16 / 0-8 mm. Köp av material kan endast göras av kunder i MLC.

 

Faktablad #21 Prislista NDS Anslutningsavgift  (pdf)

Denna prislista anger anslutningsavgiften för byggherren samt kostnad för inpassering till arbetsplatsområdet.

 
 
/