sv

Bygglogistikcenter Norra Djurgårdsstaden

Bidrar till ett hållbart och mer resurseffektivt byggande

Effektiv samlastning på BLC

Genom samlastning på BLC kan 5 lastbilar ersättas med 1 fullastad slingbil från BLC med samlastat gods till byggområdet

Bygglogistikcenter Norra Djurgårdsstaden

Samordnad avfallshantering minskar transporter och ökar framkomligheten

Effektiv samlastning på BLC

Genom samlastning på BLC kan 5 lastbilar ersättas med 1 fullastad slingbil från BLC med samlastat gods till byggområdet

Bygglogistikcenter Norra Djurgårdsstaden

Bidrar till forskning och utveckling för ökad kunskap inom bygglogistik

Bygglogistikcenter Norra Djurgårdsstaden

Bidrar till forskning och utveckling för ökad kunskap inom bygglogistik

Morgondagens bygglogistik idag

Partssamverkan för effektiv och säker arbetsplats

Ellastbilen har levererats till BLC

22 November 2021

Idag hände det som vi väntat på sedan 2018. Vår helelektriska lastbil som ska hjälpa oss i Norra Djurgårdsstaden med transport av byggmaterial och schaktmassor levererades. Lastbilen är utrustad med ett nyutvecklat lastväxlarsystem. Vi har försett bilen med både ett schaktflak, brädgårdsflak med monterad kran (25tm) och ett skåp med bakgavellift för säker byggmaterialleverans. Batterikapaciteten är på 200 kW. Lastbilen är en av de första i sitt slag varför det ska bli intressant att följa den i arbete via Vinnovaprojekt i testbädd kring laddinfrastruktur med tunga elfordon. 

 

Förlängd gratis lagring på BLC
2021-06-30
Från och med 1/7 -21 är det kostnadsfritt för entreprenörer i Norra Djurgårdsstaden att ...
Nya öppettider BLC platskontor
2021-02-17
BLC platskontor får från och med den 18/2 nya öppettider. Nya Öppettider: ...
Uppdaterade prislistor för GFO, SA och TLM
2021-01-19
Nu finns det uppdaterade prislistor för GFO, SA och TLM. Prislistorna hittar ni under ...

Filmen om Bygglogistikcenter

En film av Stockholms stad som berättar om Bygglogistikcentret (BLC) i Hjorthagen som är en del av stadens miljömål för Norra Djurgårdsstaden.

Pågående forskningsprojekt: Visualiserad byggtrafikplanering för störningsfri stadsutveckling (Störningsfri stad)

Vi tenderar att förhålla oss till byggprojekt i staden som en tidsbegränsad störning. Tvärtom byggs det ständigt, i den pågående urbaniseringstrenden och förtätningen. Projektet "Störningsfri stad" vill skapa ett verktyg som förbättrar trafikplanering kring byggplatser.

Stockholm stad och bygglogistikcenter i Norra Djurgårdsstaden är en av flera städer som deltar i projektet

Projektet Störningsfri Stad har beviljats medel från Vinnovas utlysning ”Innovationer för ett hållbart samhälle – 2018”. Projektet kommer att löpa över tre år och omfattar totalt 7,3 miljoner SEK varav Vinnova finansierar 4,9 miljoner SEK och 2,4 miljoner SEK är inkind bidrag från deltagande parter. Projektet Störningsfri stad är en del i LiU Bygglogistik fokusområde kring bygglogistik i städer.

Läs mer om projektet på LIU:s hemsida, klicka på länken nedan.

Bilder: Civik - Smart Construction Logistics

Samlastning av leveranser på bygglogistikcenter

Genom samlastning av leveranser på bygglogistikcenter (BLC) kan andelen leveranser till byggarbetsplatsen under stomkomplettering- och installationsskedet reduceras med mer än 80%. Vår statistik visar att en genomsnittlig leverans till BLC utgörs av ca 3,5 kollin/leverans. Det blir många leveranser till bygget om alla dessa leveranser ska lossas på byggarbetsplatsen vilket enligt vår erfarenhet ofta leder till brist på tillgängliga lossningstider. Genom att nyttja BLC kan vi alltså reducera 5 av 6 leveranser till byggarbetsplatsen.

BLC NKI undersökning 2021

Kundnöjdheten fortsätter att öka vilket är glädjande. På frågor om hur nöjd man är i sin helhet med BLC resulterade i ett resultat på 72 vilket är en liten förbättring jämfört med föregående undersökning.
De frågor som ställdes var:

1. Hur nöjd är du som helhet med BLC:s verksamhet?
2. Hur väl uppfyller BLC:s verksamhet dina förväntningar?
3. Föreställ dig ett idealt upplägg för logistik till ett byggprojekt - hur nära eller långt ifrån ett sådant idealt upplägg kommer BLC:s verksamhet?

NKI resultat per område

har ökat i samtliga områden utom ett där resultatet är detsamma som föregående undersökning.

Filmen om Norra Djurgårdsstaden

/