sv

Utbildning på BLC

Alla som ska arbeta på en arbetsplats inom något av stadens byggområden ska gå en utbildning som går igenom de förutsättningar och regler som gäller för en säker och väl fungerande arbetsplats. 

Utbildningen finns i två olika nivåer;

NORMAL: Digital utbildning för alla som ska arbeta på en arbetsplats inom stadens explateringsområden i Norra Djurgårdsstaden. 

EXPERT: För dig som ska boka och hantera leveranser. Här går vi bl.a. igenom leveransplaneringsverktyget STC och skapar användar-ID för dig som ska arbeta i verktyget. Vi går även igenom BLC:s regelverk och diskuterar hur BLC på bästa sätt kan samverka med er i projektet.

Behörighet till området - ID06
Behörighet krävs för att få tillträde till NDS detaljplanelagda område. Efter genomförd utbildning ges behörighet till området i ID06-kortet. Dispens kan ges under en kortare tid, om personen inte har hunnit utföra onlineutbildningen men utbildningen måste genomgås för att tillträdet ska godkännas varaktigt. Om utbildning inte genomförs inom den tid som dispens har utfärdats kommer kortet att låsas tills dess utbildningen är genomförd.

Undantagna från utbildning
Chaufförer som endast transporterar gods in på området, men inte arbetar med något byggrelaterat, behöver inte gå någon utbildning hos oss. Information om skyddsutrustning och vägbeskrivning delges i samband med inpassering in på området.

WED-utbildning
Inom Norra Djurgårdsstaden har vi miljön i fokus. Därför kommer alla som hanterar maskiner inom NDS att erbjudas en så kallad WED-utbildning; där WED står för Working EcoDriving. För mer information om omfattning och utbildningstider, kontakat BLC.

 
/