sv

Bas- och tilläggstjänster

BLC tjänster är indelat i två kategorier - bastjänster och tilläggstjänster.

Bastjänsterna är en del av standardutbudet som ni får tillgång till när ni blir kund hos BLC. Om det är andra former av tjänster som man efterfrågar, beställs dessa som tilläggstjänster.

Om ni önskar eller har förslag till andra tilläggstjänster som inte är listat under kolumnen Tilläggstjäster, vänligen kontakta BLC på 08-122 130 00.

Beställning av tilläggstjänster

Nedan hittar ni underlag för beställning av tilläggstjänster

 

Beställning av larmväska  (pdf)

Ladda ner denna beställningsblankett för beställning av larmväska.

 

Hyresavtal belysningsmaster  (pdf)

Hyresavtal för tillfälliga belysningsmaster i ditt arbetsområdet. Kom ihåg att ladda ner APD-planen för att markera vart masterna ska placeras.

 

Beställning av fast bredbandstjänst till arbetsplatsen  (pdf)

Ladda ner denna blankett för att beställa fast bredbandstjänst till arbetsplatsen.

 

 

 
/