sv

Forskning & Utveckling

Bygglogistikcentret i Norra Djurgårdsstaden är en unik satsning i den svenska byggbranschen. Inget liknande görs eller har gjorts i dagsläget. Vi kommer därför nogrannt följa utvecklingen och bedriva forskning kring olika område för att se vilka effekter som genereras.

Vi har ett samarbete med flera universitet runt om i landet.
 

 
 
/