sv

Projekt BLC

Bygglogistikcenter har sitt ursprung från Hammarby Sjöstad. Där samordnade staden på frivillig basis ett korttidslager för material och samordning av avfallshantering - ett logistikcenter. I och med att projekt Norra Djurgårdsstaden blev ett miljöprofilsområdet 2010 så togs beslut om att en satsning på ett bygglogistikcenter skulle upprättas inom Norra Djurgårdsstaden för att förbättra transportlogistiken.

Projekt Bygglogistikcenter tog sin början under hösten 2011 då en projektgrupp bestående av Fredrik Bergman, Leif Claesson och Maria Lennartsson på Exploateringskontoret började utreda hur ett sådant logistikcenter skulle ta sin utformning. Tillsammans med 3PL-företaget Sonat gjordes en första studie kring logistikfrågor. Under våren 2012 hade projektgruppen formulerat en affärsmodell, ett förfrågningsunderlag och startat en projektering för ett logistikcentrum i Norra Djurgårdsstaden  -  ett Bygglogistikcenter för rerurseffektivt och hållbart byggande.

Tanken med BLC är att skapa förutsättningar och gemensamma spelregler för alla parter både byggherrar, entreprenörer och underentreprenörer som kommmer och arbetar i vårt projekt säger Fredrik Bergman. Vi menar att alla får lika förutsättningar och möjlighet på att bli bättre på bygglogistiken, att föra utveckling framåt och diskutera ämnet. En betydande miljöbelastning vid byggnation är transporter, avfall och energi under produktionen, Kan vi påverka detta i rätt riktning, skapa förutsättningar för en skarpare proudktion så har vi vunnit mycket. 

Exploateringskontoret valde att handla upp Operatören för BLC genom konkurrenspräglad dialog - något som inte var så beprövat vid tidpunkten. Genom att genomföra en kvalificering av anbudslämnande företag och därefter forma förfrågningsunderlaget var lyckat.  -Vi fick fem st anbud och gick vidare med tre stycken. Vi genomförde två intervjuer med vardera företag och lyckades därmed få in så mycket information kring vårt behov för att forma ett så korrekt förfrågnignsunderlag som möjligt. Bland annat så formlulerades en BAS-prislista gemensamt för de olika tjänsterna, vilka miljökrav som skulle ställas och hur avfallshantering och lagerhållning gick till. Därmed kunde få en mer exakt precision på anbuden och rätt pris.

Vinnande företag var Servistk AB; ett Linköpingsbaserat företag inom lagerhantering och logistik samt transporötren Wiklunds som hanterar tranporter och avfallsahantering. Två privatägda företag som investerade i konceptet.

Under senhösten 2012 och våren 2013 lades grunden för hela konceptet med hemsida, kommunikation kring Fråga-svar-folders. hela utbildningen m m. Vi arbetade med olika sk Funktionsgrupper som var indelade efter vad vi skulle göra - BLC, Kommunikation, IT, Avtal och Ekonomi, Projekt,, KMA, 

-Ett stort beslut var att alla skulle gå en utbildning inom Bygglogistik. Utbildningen skulle passa alla. Vi förstod snabbt att den måste vara indelad i flera nivåer varför vi skapade BAS. NORMAL och EXPERT.

Samtidigt under hösten 2012 så handlade vi upp hela byggnationen av själva hjärtat av Bygglogisikcentret - lagerhanteringsytor, lager, platskontor, grindsystem och mycket mer. NCC tog hem entreprenaden och knöt Vällingby lås och Teletec kring grindstyrning och hantering av datasystem. Radiolänkkommunikationen levererades av Winterh Wireleless.

-Ett unikt koncept skapades genom att vi ställde krav på att inte ha grindvakter vid varje grind vilket är vanligt idag. Vi utvecklade tillsammans en grindlösning som skapade möjlighet att styra direkt via BLC och det transportboknignssytem som finns. Genom genererade unika grindkoder "slottider" öppnas grinden exakt vid bokad tid för in och utfart säger Fredrik

Invigning skedde under 15 maj 2013 med pompa och ståt.

En viktig del är att vi har en affärsmodell och betalningsmodell för hela BLC som skapar incitament för alla inblandade parter. 

 
/