sv

Affärsmodell

Avtal om ersättning och nyttjandet av BLC skrivs mellan staden och byggherren, Byggherren och dennes entreprenörer ska teckna kundavtal med BLC. Om huvudentreprenören ska ta samtliga kostnader för BLC räcker det med att huvudentreprenören tecknar kundavtal med BLC. Om man vill att varje UE t.ex. ska betala för sina grindpassager behöver samtliga UE teckna kundavtal med BLC.

Affärsmodellen bygger på tre ersättningsformer:

  1. Anslutningsavgift
  2. Trängselavgift vid grindpassage (in-passage, ej för ut-passage)
  3. Kostnad per tjänst enligt a-prislista

Anslutningsavgift
Stockholm stad bygger anläggningen och ansvarar för beställarogranisationen och för upphandling av leverantörer för lager, transport och grindar. Kostnaden för detta fördelas per byggherre inkl Stockholm stad. Kostnadsfördelningen sker per kvm BTA.

Trängselavgift
Trängselavgiften faktureras kund och syftar till att minimera antalet fordonsrörlser inom byggområdet. För direkttransport till lossningsplats vid byggarbetsplats är kravet på minsta lastfyllnad för leveransen 50%. Om lastfyllnaden är lägre ska leveransen levereras till BLC för samlastning och distribution till lossningsplats med BLC:s slinbil.

Kostnad per tjänst enligt a-prislista
Staden har vid upphandling tagit fram en a-prislista för att definiera tjänsteutbudet för BLC. Kund faktureras för utnyttjade tjänsterna. 

Vill du veta mer om hur BLC fungerar, konkta BLC:s platschef Per Bramfalk på telefon 072-571 18 99 eller via mail per.bramfalk@nobolog.se.

 
/