sv

Nyheter

WED-utbildning

24 september 2013

Inom Norra Djurgårdsstaden har vi miljön i fokus!

Därför kommer alla som hanterar maskiner inom NDS att erbjudas en så kallad WED-utbildning; där WED står för Working  EcoDriving. Om du vet någon som skulle vara intresserad av att delta i utbildning, kontakta då BLC.
 

Informationsfilm om NDS

18 september 2013

Exploateringskontoret och BLC håller på att ta fram en informationsfilm om projekt Norra Djurgårdsstaden, som framöver kommer att vara en del av BLCs utbildningar.

Filmen kommer att delvis spelas in på byggarbetsplatser i Västra under september, för att sedan vara redigerad och klar i december. Filmen kommer att vara textad på ett flertal språk. Har du önskemål om specifika språk? Kontakta BLC så tar ...

Läs mer...

 

Etappsamordnare på BLC

9 september 2013

Senaste tillskottet på BLC är etappsamordnaren Andreas som började i veckan.

Andreas är kontaktperson mellan arbetsområdena i Västra och senare också i Norra 2. Han kommer bland annat att  samordna frågor som kranplaceringar, uppdatera APD-planer och delta på PC- och samordningsmöten. Du når honom direkt på 01...

Läs mer...

 

Nya kortläsare

4 september 2013

Då det under sommaren varit problem med kortläsare till rotationsgrindar har nu samtliga kortläsare bytts ut och ersatts med en uppgraderad version.

Att inpasseringen tar längre tid för rotationsgrindar än vad det upplevs göra i bodar beror på att grindens kortläsare stämmer av behörigheten i realtid medan bodarnas kortläsare i regel stäms av mot lagrad information. Genom att stämma...

Läs mer...

 
 
/