sv

Nyheter

Unicaboxen försvinner

26 januari 2015

Möjligheten att beställa mat till sitt kontor/bodar via Unicaboxen är inte längre möjligt då det var för lite beställningar för att det skulle vara lönsamt.
 

Material på allmän platsmark

23 januari 2015

Från och med måndag 26/1-15 så kommer allt material som ligger på allmän platsmark att märkas upp med etiketter där tid och datum specificeras, tillåten tid för material att ligga på allmän platsmark är 2 timmar och därefter kommer det att bli om...

Läs mer...

 

Utvärdering av BLC!

21 januari 2015

Som en del i projektet Citylogistik ingår att utvärdera BLC med avseende på emissioner till följd av byggtransporter i området. För detta ändamål skrevs ett examensarbete under 2014 där det togs fram en metod för en sådan utvärdering. Nu ska metoden te...

Läs mer...

 

Vi behöver er hjälp!

19 januari 2015

Byggstaketet runt arbetsplatserna i Norra Djurgårdsstaden är till för att hålla obehöriga utanför området.

BLC behöver att alla som arbetar i området ser till att hålla skalskyddet intakt. Den senaste veckan har vi haft flera obehöriga som tagit sig in via öppningar mellan staketsektioner. Vi måste tillsammans se till att hålla arbetsplatsen säker för s...

Läs mer...

 

Årskrönika 2014

15 januari 2015

År 2014 är till ända. Bygglogistikcenter inom Norra Djurgårdsstaden har utvecklats under året som gått och många nya erfarenheter har vi fått. Vi har tillsammas förbättrat metoder för bättre bygglogistik inom Norra Djurgårdsstaden. Mycket har hänt och här är ett axplock från året 2014.

Under året har vi arbetat med att utveckla vårt utbildningsprogram för både Normal- och Expertutbildning. Vi har arbetat med både tekniken kring säkerhet och skalskydd. Under året har vi fått in en tredje generation grindsystem och bytt ut ID06-systemet vilket har varit ...

Läs mer...

 
 
/