sv

Nyheter

Öppettider över jul och nyår

16 december 2015

Under de röda dagarna vid jul & nyår tar BLC julledigt och stänger verksamheten. Det kommer däremot att vara öppet som vanligt under mellandagarna. Vi på BLC önskar alla en riktigt god jul & ett gott nytt år! 
 

Kvarter Töfsingedalen redo för inflyttning

15 december 2015

Vecka 50 avslutas byggprocessen på kvarter Töfsingedalen på området Västra och står då redo för inflyttning. Samordning kring inflyttning och transporter på plats koordineras av etapp-samordnare Marcus Jansson. Kvarteret har bygg...

Läs mer...

 

NDS fick pris i Paris – för bästa hållbara stadsutveckling

14 december 2015

Norra Djurgårdsstaden har visat att de ligger i framkant i arbetet för en hållbar utveckling då projektet nu tilldelats ett pris för bästa hållbara stadsutvecklingsprojekt. Priset delades ut på FN:s klimatkonferens i Paris av C40, Cities Climate Leadership group, ett n&au...

Läs mer...

 

Inflyttning kvarter Muddus på Västra

30 november 2015

Nästa vecka med start den 30 november sker första inflyttning på Lövängsgatan, i kvarter Muddus, på området Västra. Kvarteret har byggts i SKB:s regi och huvudentreprenör är Einar Mattsson. Samordning kring inflyttning och transporter på plats koor...

Läs mer...

 

Skydds- och säkerhetsregler på Gasverket

27 november 2015

Samtliga som besöker eller arbetar inne på Gasverksområdet måste följa speciella skydds- och ordningsregler. Minimikravet som gäller för att beträda området är hjälm, varselväst eller jacka, glasögon samt skyddsskor. Det rekommenderas även att...

Läs mer...

 

Stort intresse för elektronisk personalliggare

5 november 2015

Under morgonen den 5 november genomfördes ett frukostseminarium med fokus på kommande lagstiftning gällande elektronisk personalliggare inom byggbranschen. Frukostseminariet hölls på Bygglogistikcentret i Norra Djurgårdsstaden och lockade ett 60-tal morgonpigga åhörare.

  Seminariet inleddes med att Jesper Lundgren från Prolog hälsade alla välkomna och sedan lämnades sta...

Läs mer...

 

Markarbete på gång – Busshållsplats på Bobergsgatan flyttad

3 november 2015

Från och med vecka 45 kommer ett av körfälten på Bobergsgatan vara avstängt mot Gasverksområdet, mellan hus 8 och hus 20. Busshållplatsen på Gasverksidan kommer flyttas längre ner mot Ropsten.
 

Halvering av avfall i projekt Tresicklan

30 oktober 2015

Två nu färdigställda byggprojekt i Västra området har visat mycket goda slutresultat i sin avfallsstatistik. Ett minskat avfallsresultat är ett steg närmare att uppfylla miljömålen i Norra Djurgårdsstaden.

Vi gratulerar JM AB projekt Tresticklan som fick ett avfallsresultat på 21.2kg/BTA, följt av HSB Bostad AB även de projekt i Tresticklan som nådde 23,4 kg/BTA. JM och HSB Bostad har visat att det är möjligt att halvera avfallsmängderna!
 

Frukostseminarium - ID06

23 oktober 2015

BLC kommer att bjuda in till ett frukostseminarium med Infobric för att informera om de nya skattereglerna som börjar gälla 1 januari 2016.

Välkommen på frukostseminarium på BLC. Torsdag 5 november kl 7.00-9.00 kommer Infobric och Skatteverket för att berätta om de nya skattereglerna för att registrera personal på byggområdet och presentera de möjligheter som förändringen för med sig. ...

Läs mer...

 

Inflyttning på etapp Västra

16 oktober 2015

Fredagen den 16 oktober är det inflyttning i de första 28 lägenheterna i kvarter Kosterhavet.

Lägenheterna består av hyresrätter och studentlägenheter. Byggherre på detta projekt är Byggvesta och huvudentreprenör som bygger projektet är EBAB. Vi hälsar de nyinflyttade hjärtligt välkomna till kvarter Kosterhavet!
 

Vi välkomnar Skanska

5 oktober 2015

Vi vill hälsa Skanska välkomna in på Gasverket i Norra Djurgårdsstaden.

Skanska är en av de flertalet entreprenörer som ska etablera sig inne på Gasverket och påbörjar arbetet under hösten. För besök till Gasverket vänligen kontakta Skanska för godkännande då det numera är deras arbetsplatsområde.
 

Nya möjligheter för utomhuslagring på BLC

18 september 2015

BLC har införskaffat ett nytt tält för utomhuslagring, tack vare det kan vi nu ännu effektivare skydda utomhuslagrat material från väder och vind.

Vi går mot årstider som ställer högre krav på förvaring och BLC har rustat upp för att säkerställa att materialet får rätt lagringsmöjligheter. Tältet som har tre väggar klassas fortfarande som utomhuslagring. Kom ihåg att det &au...

Läs mer...

 

Inflyttning på etapp Västra

16 september 2015

Nu är det dags för inflyttning i kvarter Tyresta!

Vecka 38 är det dags för de första boende att flytta in i kvarter Tyresta som byggts av JM. I och med detta kan fra...

Läs mer...

 

Förtydligande av kundavtalet - allmänna föreskrifter

10 juni 2015

Kundavtalet har uppdaterats för att få en bättre tydlighet kring förutsättningar och de "spelregler" som gäller inom Norra Djurgårdsstaden och bygglogistik på arbetsplatsen.

Kundavtalet kommer att få ett tillägg med ”Allmänna föreskrifter”. Dessa föreskrifter är tagna ur frågor och svar för att tydliggöra vad som krävs genom att vara ansluten till BLC. Vi har också förtydligat vilka skyldigheter ...

Läs mer...

 

Ny prismodell - timdebitering på lagerarbete och transporter

10 juni 2015

Ny prismodell för BAS-prislista för lagerarbete och transporter.

BAS-prislistan förändras och förenklas med avseende på lagring och transporter. Den stora förändringen är att både lagerhantering på BLC samt transporter från BLC till arbetsplatsen kommer att debiteras per timme Målet med förändringen &...

Läs mer...

 

BLC i BI-pressen nr 12 2015

27 april 2015

BLC i Byggindustrin nr 12 2015 om hur samordnade transporter påverkar. Både ris och ros i artikeln. Finns att se under Kommunikation och Press.

Alla som bygger i Stockholms nya stadsdel Norra Djurgårdsstaden är tvingade att samordna sina transporter till och från byggområdet. Det är ett initiativ från staden med syftet att minska miljöpåverkan, förbättra arbetsmiljön och öka effektiviteten. Fr...

Läs mer...

 

Världsarbetsmiljödagen i Norra Djurgårdsstaden

27 april 2015

Den28 april genomförs Reflektionsdagen – en säker arbetsplats i Norra Djurgårdsstaden. Syftet är att uppmärksamma en säker arbetsplats och diskutera förutsättningar och positiva effekter av ett samordnat sätt kring bygglogistik och säkerhetsarbete. Delega...

Läs mer...

 

Basprislistan under utveckling

20 april 2015

På uppdrag av Exploateringskontoret arbetar vi på BLC nu med att förenkla basprislistan. Syftet är att kunna tillmötesgå önskemål från byggprojekten om en enklare och tydligare prissättningsmodell. Bakgrunden är att den nuvarande prismodellen inte har kunna...

Läs mer...

 

Totalkostnadsverktyg underlättar

8 april 2015

Under alla utbildningar pratar vi mycket om totalkostnader för olika materialslag. I expertutbildningar får deltagarna tillgång till ett totalkostnadsverktyg där de får testa hur olika tilläggstjänster påverkar totalkostnaden för ett materialslag.  ...

Läs mer...

 

Ny prislista bergkrossprodukter

31 mars 2015

Ny prislista på bergkrossprodukter inom NDS vilket kommer att börja gälla fr o m 2015-04-15

Den nya prislistan finns att hämta under Fakta och priser.
 

Skyltning bygginfarter

24 mars 2015

Under kommande vecka kommer nya skyltar att sättas upp från Ropsten och mot byggområdena för att underlätta för era transporter att hitta rätt. De nya skyltarna är större och hänvisar även till etapperna.  
 

Material på allmän platsmark

23 mars 2015

Ett av Stockholms stads mål och krav är att inget byggmaterial lagras på allmän platsmark. Syftet är att minska svinn, skador och stölder, ökad framkomlighet samt säkerhet för personal. Genom materialrondering ska vi tillsammas styra mot detta. Stockholms stad...

Läs mer...

 

Studiebesök på BLC

20 mars 2015

Fredagen 24:e april anordnas ett studiebesök tillsammans med Samhällsbyggarna ute på BLC.

Kom och lyssna på Genomförandeprojektchef Fredrik Bergman, Stockholms stad samt Fredrik Friblick VD, Prolog som kommer ge er all information om projektet och de innovativa satsningarna som görs här. Studiebesöket är kostnadsfritt och vi bjuder på en smörgås o...

Läs mer...

 

ID06-kontroller

9 mars 2015

Under mars månad kommer nya ID06-kontroller genomföras, så se till att alla era anställda är godkända och registrerade för att arbeta inom områdena. Detta för allas säkerhet i Norra Djurgårdsstaden.
 

Trygg och säker arbetsplats - att av våra mål

3 mars 2015

Ett av BLCs uppdrag är att skapa bra arbetsförhållandenför dig som arbetar inom Norra Djurgårdsstaden. Genom att samordna transporter, uppställning av material och mobilkranar, genomföra krankoordinering mm. kan vi tillsammans minska riskerna för tillbud och olyckor. Ett av ...

Läs mer...

 

Unicaboxen försvinner

26 januari 2015

Möjligheten att beställa mat till sitt kontor/bodar via Unicaboxen är inte längre möjligt då det var för lite beställningar för att det skulle vara lönsamt.
 

Material på allmän platsmark

23 januari 2015

Från och med måndag 26/1-15 så kommer allt material som ligger på allmän platsmark att märkas upp med etiketter där tid och datum specificeras, tillåten tid för material att ligga på allmän platsmark är 2 timmar och därefter kommer det att bli om...

Läs mer...

 

Utvärdering av BLC!

21 januari 2015

Som en del i projektet Citylogistik ingår att utvärdera BLC med avseende på emissioner till följd av byggtransporter i området. För detta ändamål skrevs ett examensarbete under 2014 där det togs fram en metod för en sådan utvärdering. Nu ska metoden te...

Läs mer...

 

Vi behöver er hjälp!

19 januari 2015

Byggstaketet runt arbetsplatserna i Norra Djurgårdsstaden är till för att hålla obehöriga utanför området.

BLC behöver att alla som arbetar i området ser till att hålla skalskyddet intakt. Den senaste veckan har vi haft flera obehöriga som tagit sig in via öppningar mellan staketsektioner. Vi måste tillsammans se till att hålla arbetsplatsen säker för s...

Läs mer...

 

Årskrönika 2014

15 januari 2015

År 2014 är till ända. Bygglogistikcenter inom Norra Djurgårdsstaden har utvecklats under året som gått och många nya erfarenheter har vi fått. Vi har tillsammas förbättrat metoder för bättre bygglogistik inom Norra Djurgårdsstaden. Mycket har hänt och här är ett axplock från året 2014.

Under året har vi arbetat med att utveckla vårt utbildningsprogram för både Normal- och Expertutbildning. Vi har arbetat med både tekniken kring säkerhet och skalskydd. Under året har vi fått in en tredje generation grindsystem och bytt ut ID06-systemet vilket har varit ...

Läs mer...

 
 
/