sv

Nyheter

Saltkajsprojektet invigt!

27 januari 2023

   

  Projektet Saltkajen är en del av exploateringen av Norra Djurgårdsstaden där det gamla hamn- och industriområdet omvandlas till en modern och miljöanpassad stadsdel. Kontraktet avser anläggning av en ny pir med tillhörande brygga samt ombyggnation av befintlig kaj.

  Arbetena har höga miljökrav och omfattar pålning, spontning, markrening, vatten och avlopp, betongarbeten samt lednings- och kanalisationsarbeten.

  Projektet beräknas vara färdigställt första kvartalet 2026.

   
   
  /